Privacy Policy

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

clicktofortune.comได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ clicktofortune.comดังนี้

 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่แวะมายังเว็บไซต์ (ของหน่วยงาน) ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น

ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign up/Register) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง clicktofortune.comจะ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม เช่น เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address) เป็นต้น

นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ clicktofortune.comจึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) ชื่อโดเมน (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

clicktofortune.comขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจาก เว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วยบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ clicktofortune.comไม่ สามารถรองรับข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนตัว

clicktofortune.comจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ clicktofortune.comเท่านั้น

clicktofortune.comขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ clicktofortune.comได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

ในกรณีที่ clicktofortune.comได้ ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ clicktofortune.comเป็นต้น clicktofortune.comจะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจาก กิจกรรมหรือกิจการของ ufapunk.com

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆจาก clicktofortune.comก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ clicktofortune.comเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ ทาง อีเมล์แอดเดรส (Email Address)

 

 

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน clicktofortune.comจึง ได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วน บุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่าง ยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป้นต้น clicktofortune.comจึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้า รหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

 

 

การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ clicktofortune.comส่ง ไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ (ของหน่วยงาน) สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานต่อไป

หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะ, เยี่ยมชม หรือท่อง

ทั้งนี้ clicktofortune.comจะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ clicktofortune.comเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ clicktofortune.comต่อไป

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

clicktofortune.comอาจ ทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วง หน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนี้ clicktofortune.comจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ (ของหน่วยงาน)

More To Explore

ที่เที่ยวเลย
ที่เที่ยว

ที่เที่ยวเลย

ที่เที่ยวเลย ใกล้จะสิ้นปีแล้ว ได้เวลาออกเดินทางสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวหน้าหนาวและสถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว หากเดินทางในช่วงนี้คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ มาเที่ยวจังหวัดเลย จังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องผู้คนที่น่ารักและทรัพยากรทางวัฒนธรรม ธรรมชาติอันมหัศจรรย์ทั้งหมดนี้กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวหลงใหลไปกับมัน และการเที่ยวเลยก็น่าสนใจเสมอ แต่ที่เที่ยวในจังหวัดเลยล่ะ? มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมประเภทใดบ้าง? พังงาได้รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยว นี่คือที่ที่ทุกคนเดินทางอย่างมีแผน ก่อนไปจังหวัดเลย เลยมีที่เที่ยวบ้าง สถานที่ท่องเที่ยวประเภทไหน? ติดตามผมได้นะครับ ที่เที่ยวเลย สัมผัสธรรมชาติสวย พร้อมชมวิวขุนเขาและสายหมอก ที่เที่ยวเลย เมื่อพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเลย หลายๆ คนจะนึกถึงแต่ภูกระดึง ภูลมโล และพระธาตุศรีสองรัก หรืออำเภอเชียงคาน จริงๆ แล้ว เจ้าของคำขวัญ “เมืองแห่งท้องทะเลและภูเขา”

ที่เที่ยว ขอนแก่น
ที่เที่ยว

ที่เที่ยว ขอนแก่น

ที่เที่ยว ขอนแก่น สถานที่ท่องเที่ยวในขอนแก่น สวัสดีนักอ่านที่น่ารักทุกท่านที่แวะมาที่เพจนี้ บอกเลยว่าทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอน วันนี้แอดมินจะพาทุกท่านมาแสดงตนให้เป็นที่รู้จัก ที่เที่ยวขอนแก่น!! ถึงแม้จะเป็นเมืองเล็กๆในหุบเขาที่ทอดไปสู่ภูผาม่านแต่ก็สวยงามมาก นอกจากนี้ยังใกล้กับโรงแรมอุดรธานีแต่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น และที่พักในภูผาม่านก็ดีมาก รับรองถ้าได้รับ..เที่ยวสถานที่ต่างๆในขอนแก่นไม่ผิดหวังแน่นอน มาไกลขนาดนี้ก็อยากไป จริงหรือที่คุณไปเที่ยวขอนแก่น? เลยไปสำรวจดินแดนขอนแก่นกัน ที่เที่ยว ขอนแก่น ที่ยวแดนอีสานบ้านเฮา ม่วนคักได้ตลอดทั้งปี ที่เที่ยว ขอนแก่น ขอนแก่น จังหวัดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เจ้าของคำขวัญ “พระธาตุคำแก่น เสียงก้านดอกแรคคูน ศูนย์รวมใจไหม ท่องเที่ยวขอนแก่นเมืองใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธร สวยมาก เหรียญทองโอลิมปิกมวยไทย”